Pogoji

Regulativni Status:
Avtorske pravice © 2012 Marsh d.o.o. Vse pravice pridržane.
Marsh Ltd je pooblaščen in s strani Financial Services Authority nadzorovan samo za dejavnosti zavarovalnega posredovanja.

Prosimo, da pred uporabo te spletne strani natančno preberete pravila in pogoje.

Pravila in pogoji spletne strani

Ta spletna stran je v lasti podjetja Marsh Limited ("Marsh"), ki je pooblaščen in nadzorovan s strani Financial Services Authority. Prosimo, da pogoje (»pogoji«) preberete previdno. Z dostopom do spletne strani se strinjate z navedenimi pogoji, vključno s politiko o zasebnosti. Če se s pogoji ne strinjate, ne smete dostopati do spletne strani ali si je ogledati.

Pravila uporabe

 1. Medtem ko si Marsh po najboljših močeh prizadeva zagotoviti, da so informacije na tej spletni strani točne v času vključitve, se morate zavedati, da Marsh ne sprejema nobene odgovornosti, če so podatki nepopolni, netočni ali zastareli.

 2. Razen ko je izrecno navedeno in predvideno na spletni strani, Marsh ni odgovoren za vsebino ali uporabo katerekoli spletne strani ali kateregakoli sporočila, ki ste jih poslali ali prejeli.

 3. Vse sedanje in prihodnje avtorske pravice, blagovne znamke in druge pravice intelektualne lastnine, ki se nanašajo na to spletno stran, so v rokah Marsh-a in njegovih licenčnikov. Z dostopom in uporabo spletne strani si ne pridobite nobenih pravic, razen omejene pravice do uporabe spletne strani v skladu s temi pogoji. Strinjate se, da zaščitite intelektualno lastnino Marsh in njegovih licenčnikov ter se zavezujejo, da nemudoma pisno obvestijo podjetje Marsh (kontaktni podatki spodaj), ko se izve za kakršenkoli nepooblaščen dostop ali kakršnokoli uporabo spletne strani, ki kaže na kršitev katerekoli lastniške pravice.

 4. Dovoljeno vam je natisniti ali prenesti podatke in vsebino iz te spletne strani samo za vašo osebno nekomercialno uporabo ali za nekomercialno uporabo vaše organizacije. Ni vam dovoljeno ponuditi v prodajo, prodati ali distribuirati v katerem koli mediju katerikoli del te spletne strani ali njene vsebine. Ni dovoljeno ponuditi za prodajo, prodati ali distributirati kateregakoli dela spletne strani ali njegove vsebine in sicer z oblikovanjem hiperpovezave na internetu ali kako drugače, razen če vam je bilo to izrecno dovoljeno v pisni obliki s strani Marsha. Da bi zaprosili za dovoljenje, morate bodisi pisno bodisi po eletronski pošti poslati prošnjo na Marsh ( kontaktni podatki spodaj, ki naj vsebuje: (a ) vaše ime ali ime tehničnega stika, pristojnega za povezavo ( b ) ime vašega podjetja ( c ) e-poštni naslov in vašo telefonsko številko ali telefonsko številko vašega tehničnega stika odgovornega za prodajo in ( d) spletni naslov, kjer se bo pojavila povezava na domačo stran. Ne smete uporabljati imena Marsh ali zlorabljati blagovne znamke Marsh na kakršenkoli način. Tovrstna uporaba ali zloraba se presoja izključno s strani Marsha.

 5. Spletne strani ne smete uporabljati za kakršnekoli nezakonite namene. Zlasti se strinjate, da ne boste pošiljalii, uporabljali, kopirali, objavljali ali dopuščali nobenega prispevka, ki je obrekljiv ali opolzek ali ki je žaljiv, nespodoben ali krši zasebnost katerekoli osebe. Z uporabo spletne strani se strinjate, da ne boste pošiljali nobenega nenaročenega promocijskega ali reklamnega materiala, vsiljene pošte ali podobnih materialov in nobenih sporočil glasnosti, ki bi lahko negativno vplivali na delovanje te spletne strani ali uporabo te spletne strani s strani drugih obiskovalcev.

 6. Marsh si pridržuje pravico, da kadarkoli in brez predhodnega obvestila poveča, spremeni, začasno ali trajno prekine vse ali katerikoli dele te spletne strani in da omeji ali prepove dostop do nje.

 7. Informacije, ki jih pridobi Marsh, se obravnavajo kot zaupne in ne bodo razkrite, razen v skladu z našo politiko zasebnosti ali vašimi navodili.

 8. V okviru normalnega poteka opravljanja storitev za naše stranke, se lahko informacije delijo v družbah skupine Marsh & McLennan ("MMC") in se lahko uporabljajo tako za raziskave in statistične namene kot za preprečevanje kriminalitete. Te informacije se lahko prenesejo v katerokoli državo, vključno z državami izven Evropskega gospodarskega prostora, za kateregakoli od teh namenov ter za sistemske administracije. Lahko se uporabljajo tudi za naše stranke za informiranje o izdelkih in storitvah, za katere menimo, da bi bile v njihovem interesu. Ko nam stranke posredujejo informacije, ki vsebujejo osebne podatke (ime, naslov ali druge informacije, ki se nanašajo na življenje posameznikov), bomo imeli in uporabljali podatke, ki zadevajo splošno zavarovanje in druge storitve ob predpostavki, da so posamezniki, na katere se podatki nanašajo, bili obveščeni o razlogu (-ih) za pridobivanje podatkov in dejstvu, da so lahko razkriti tretjim osebam, npr. znotraj skupine MMC.

 9. S tem se strinjate, da boste povrnili vso škodo podjetju Marsh, kar vključuje vse stroške, terjatve, izgubo in škodo (vključno s pravnimi stroški), ki bi nastali ali bi bili dodeljeni Marshu zaradi vaše zlorabe te spletne strani ali kršitve navedenih pogojev.

 10. Medtem ko lahko ta spletna stran vsebuje povezave do drugih spletnih stran, Marsh nima nadzora nad temi stranmi. Marsh za točnost informacij ne sprejema nobene odgovornosti ali kako drugače odgovarja za vsebino ali varnost katerekoli dejavnosti, ki se izvajajo na drugih takih strani. Uporaba takih strani je na lastno odgovornost.

 11. Če ravnate v nasprotju s temi pogoji, lahko Marsh začasno ukine vaš dostop do te spletne strani ali vam onemogoči vsak nadaljni dostop.

 12. Ta spletna stran je za vas na voljo brezplačno, vendar pa brez kakršnekoli garancije ali jamstva, razen če to ni izrecno navedeno. Prav tako podjetje Marsh ne prevzema nobene odgovornosti (razen v primeru telesne poškodbe ali smrti, ki je povzročena zaradi malomarnosti ali goljufije podjetja), ki je omenjena v pogodbi, odškodninski odgovornosti (tudi glede malomarnosti) ali drugače in izhaja v povezavi s to stranjo. Odgovornost Marsha se ne sme omejiti samo v primeru smrti ali telesne poškodbe, ki jo Marsh povzroči iz malomarnosti.

 13. Ti pogoji se lahko od časa do časa spremenijo. Z uporabo te spletne se strinjate s temi bodočimi spremembami.

 14. Pogoji in vsebino te spletne strani ureja angleško pravo, katerega sodišča imajo izključno pristojnost.

 15. Vsa vprašanja ali poizvedbe, ki jih imate v zvezi z uporabo te spletne strani ali v zvezi z Marshem, je treba poslati preko spodnjega obrazca ali pa nam pišite na:

  Registrirano ime: Marsh Limited
  Matična številka: 1507274
  Registriranoa v Angliji
  Sedež: 1. Tower Place West, Tower Place, London EC3R 5BU